YOU NEED MORE FREE "HOW TO SUCCEED IN LIFE" IDEAS?
Enter your Details below:
Name
Email

Blessings

Jewish fathers repeatedly say, “Bless you, my son.  I love you, Son,” and then the father gives the boy a big, warm hug. - Zig Ziglar



Para sa mga tatay at nanay, maganda kung laging nayayakap ang mga anak habang binibigkas ang mga salitang: "Pagpalain ka anak. Mahal na mahal kita." Maari itong gawin kahit sanggol pa lang ang mga anak o kahit matanda na sila. 

Ganito rin ang mensahe para sa mga anak. Sabihan rin ang mga magulang: "Pagpalain po kayo. Mahal na mahal ko po kayo."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...